Vaccinationskliniker

- Vi håller dig och din familj skyddad!

Välkommen till våra kliniker och vaccinera dig genom drop-in eller tidsbokning.

Erfarenhet

Drop in & Tidsbokning

Läkarmottagningar

Efter 30 år i branschen har vi skaffat oss en god erfarenhet och kunskap om vaccinationer.

På våra vaccinationskliniker har vi både tidsbokning och drop in. Välkommen!

I Medicalgruppen har vi flera vaccinationsklinker och läkarmottagningar.

Influensabussen.se

Nu är det säsong för influensabussen som kommer att besöka många platser i Stockholm under hösten.

Grundskyddet

Tänk på att grundskyddet ska förnyas var 20:e år.  Stelkramp, Difteri, Kikhosta och Polio.

Tjänster

Företaget

Jobba hos oss

En del av:

Betalning med

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

Copyright © 2019 Stockholm Medical Office. All rights reserved.

Site map

Terms of services

Privacy policy